Tobakksfri skoletid

Skolen og skoletiden ble fra 1. juli 2014 lovbestemt tobakksfri.

Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område.

Tobakksforbudet på skolens inne- og uteområder gjelder både for elever, lærere og andre ansatte på skolene. Besøkende er også omfattet. For elevene gjelder tobakksforbudet i skoletiden, også utenfor skolens område.

Forbudet mot å bruke røyk og snus gjelder i friminutter og på skoleturer, og selvsagt i skoletimer.

I det daglige er det rektor som har ansvar for at loven håndheves.

Se hva disse ungdommene synes om den nye lovbestemmelsen:

https://www.youtube.com/watch?v=VLE6-vpYGAc

Du kan lese mer om den nye lovbestemmelsen her:

https://helsenorge.no/avhengighet-og-rus/royk-og-snus/tobakksfri-skoletid

Dersom du ønsker å slutte med snus eller røyk, kan gratis-appen Slutta være til god hjelp. Den kan du lese mer om her:

https://helsenorge.no/avhengighet-og-rus/royk-og-snus/roykeslutt/slutte-a-royke-nett-mobil

 

Tekst: Helsedirektoratet

Vedlegg: