Tid for tru

I vinter er det bibelstudier på bedehuset, annankvar onsdag

No har "Tid for tru" starta opp igjen på bedehuset, med bibelstudier annankvar onsdag. Det er Kjetil Netland og Gunn Berit Bøthun som står for undervisninga. I tillegg et vi i lag, og får spørsmål som vi snakkar om i grupper. Mellom 30 og 40 balestrendingar har møtt opp på samlingane. No oppfordrar vi Sygnaelevane til å gripe sjansen, og få med seg desse kveldane. Temaet er Johannesevangeliet. "Tid for tru" er åpent for alle som vil! Det varer frå kl 19.30- ca 21.45. Dei neste kveldane er 6. februar, 27. februar og 6. mars. Bli med!