Sygnabladet

Eit nytt Sygnablad er på veg.

To gonger i året kjem Sygnabladet ut. Du kan abonnere på bladet ved å kontakte Sygna:
e-post: sygna@sygna.vgs.no
tlf: 57 69 45 00

Abonnementet er gratis.
I vedlegget under kan du lese det siste bladet som pdf

Tidlegare utgåver kan du lese her
 

Vedlegg: