Sygna - eit minne for livet

Vurderer du å gå på Sygna? Sjå kva tredjeklassingane våre seier om skulen - eit minne for livet!