Skuleåret 2017/2018

Skuleruta er oppdatert med informasjon om undervisningsfrie dagar dagen før haust-, jule-, vinter- og påskeferie. Denne ordninga kjem som følge av at elevane har arbeidd inn desse dagane gjennom ordninga med blokkdagar og betyr at dei kan bruke desse dagane som reisedag/fri sjølv om dei formelt sett er skuledagar.

Vedlegg: