Skuleåret 2018/2019

I vedlegget under finn du skuleruta for skuleåret 2018/2019. Skuleruta har m.a informasjon om undervisningsfrie dagar dagen før haust-, jule-, vinter- og påskeferie. Denne ordninga kjem som følge av at elevane har arbeidd inn desse dagane gjennom ordninga med blokkdagar og betyr at dei kan bruke desse dagane som reisedag/fri sjølv om dei formelt sett er skuledagar.

Vedlegg: