Sjalusi med voldelig etterspill

Alle samfunnsfagklassene har gjennomført rollespillet "Sjalusi med voldelig etterspill"

Gjennom rollespillet har elevene lært om hva en rettsstat er og fått kjennskap til hvordan en rettssak gjennomføres.

Klasserommet har blitt rigget om til en rettssal, og i løpet av rollespillet skal det avgjøres om tiltalte Stian Berg skal dømmes for å ha banket opp Mats Olsen. Vitnene forklarte seg, forsvarere og aktor argumenterte, og dommerne kom til slutt fram til en avgjørelse.

Det var mye å ta stilling til... Slo Stian Berg? Sparket han? Var det selvforsvar? Skal han frikjennes fordi han var beruset? Og hadde det noe å si at han har ADHD?

Stian ble ikke dømt til å sone i fengsel, men straffen varierte fra bot og samfunnstjeneste til betinget fengsel (fengsel med vilkår). Elevene la ned en kjempeinnsats i alle de fire klassene, og kanskje ser vi noen av dem i en rettsal om noen år. Forhåpentligvis ikke som tiltalte, men som jurister og dommere.

FKH