Siste innspurt

Denne uka gjennomfører vi muntlige tentamener.

På lesesalen, på grupperom, i gangene og ellers sitter og står elever som enten venter på å komme inn og gjennomføre muntlig tentamen, eller øver i forkant av torsdagen eller fredagen.

De elevene som sprudlet mest var elevene i vg2 som akkurat kom ut døra fra 2p-tentamen. Det var tydelig at det var godt å komme i mål, og flere var meget godt fornøyd med egen innsats.

Maria, Ubah og Ingeborg i 1HO forberedte seg til tverrfaglig tentamen på lesesalen, mens Marte og Synnøve i 3PÅ brukte store tankekart inne på konferanserommet for å repetere pensum fra faget sosialkunnskap. 

Vi ønsker lykke til!