Russedåp

Nytt namn og ein kalddusj

Endeleg er det vår! Og det sikraste vårteiknet er at ungdom i raude bukser sprett fram. I dag var det russedåp på Sygna. Ein og ein russ måtte komme fram og knele på ein palle. Der blei ein kort karakteristikk lest opp, før russenavnet blei avslørt. Så fekk dei ei bøtte iskaldt vatn over seg, ein kopp mjøl, og eit egg i skallen. Jubelen var stor då den eine etter den andre gjekk inn i russetida med nytt namn. Vi ønsker alle i russen ei god russetid!

Tekst: Eva          Bilde: Eva og Magni