Misjonsprosjektet 17/18

Støtt Sygnarussen sitt misjonsprosjekt – konto nr: 3805.10.22030  Misjonsprosjektet har vært en tradisjon i mange år, og er med på å engasjere ikke bare russen, men hele Sygna. Vi er veldig glad for at vi skal fortsette med dette i år også. Før sommeren valgt russen Stor-Kina som prosjektland. Og gjennom prosjektet vil vi hjelpe NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) med å samle inn penger til prosjektet med forlatte barn og barn med funksjonshemninger.

Forlatte barn
I kina er det ett av fem barn som bli forlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygden fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide. Vi frykter at konsekvensene for dette kan bli store for Kinas fremtid.

Sammen med myndighetene i landet arbeider NLM for å bedre barnas hverdag. Gjennom blant annet International Child Development Program får omsorgspersoner kurs i hvordan man kan oppdra barn gjennom dialog, og vise hvor viktig det er å gi kjærlighet og omsorg.

I det ene området hvor NLM har arbeid, er 80 prosent av barna forlatt av foreldrene sine. Ingen kan helt ta foreldrenes plass. Derfor arbeider NLM for lovendringer som gjør det lettere for foreldrene å være sammen med barna.

Gjennom prosjektet vil NLM hjelpe forlatte barn til å takle livet og lære dem hvordan ta vare på seg selv, hvordan de kan få dekket sine daglige behov, takle sine følelser og få gode relasjoner til andre mennesker. Frivillighet er et voksende fenomen i Kina. NLM ønsker å benytte seg av denne bølgen i arbeidet med å gjøre livet bedre for de forlatte barna. 

Barn med funksjonshemninger
Barn og voksne med funksjonshemning er en av de minst nådde folkegruppene i verden. I Kina er det nesten 100 millioner mennesker som har en eller annen funksjonshemning og som aldri har hørt om Jesus. Mange blir sett ned på og oversett i samfunnet, mange barn blir også forlatt av foreldrene sine. Svært mange går heller ikke på skole.

NLM ønsker å hjelpe uavhengig av hvilken funksjonshemning de har. I samarbeid med en kirke arrangeres lørdagsskole for disse. Her får de høre at de er verdifulle i Guds øyne og de får lære om Jesus. På lørdagsskolen er det er variert tilbud, de kan lære engelsk, synge, gjøre regnestykker eller skrive kinesiske tegn.

For mange er lørdagsskolen det eneste aktivitetstilbudet de har. Nå ønsker man å utvide tilbudet ved å starte et dagsenter. NLM bidrar med støtte til å skaffe og utruste et lokale. Der kan de funksjonshemmede få et daglig sosialt tilbud.

Misjonsløp
Misjonsløpet er hovedinntekten til misjonsprosjektet. hvert år har Sygnarussen arrangert et løp på idrettsbanen som ligger rett ved skolen. Dette året blir ikke noe unntak. Den 22. oktober skjer det, og vi håper så mange som mulig kan være med og støtte prosjektet ved å enten skaffe seg sponsorer eller sponse andre.

HVORDAN SPONSE?
Fast beløp: Dersom en blir sponset med fast beløp skaffer du beløp som er uavhengig av hvor mange runder du springer. Runde-beløp: En kan t.d. bli sponset med kr. 20,- pr. runde. Hvis man da springer 40 runder får du 40 ganger 20 kroner, altså 800 kroner. Banen er 350 meter og løpet varer i 90 minutter. Foreldre, føresette, familie og venner kan være med å springe. En kan også hjelpe til ved å være med å telle runder for de som springer.

Fast giver
Det er for deg som vil støtte prosjektet gjennom året. Da kan du gi et fast beløp i måneden. Hvis dette er noe for deg kan du kontakte oss og få sendt avtalegiro i posten. Hvis du vil gi en gave til misjonsprosjektet kan du merke med «Gave» til kontoen 3805.10.22030.

Spørsmål?
Dersom du har noen spørsmål om prosjektet er det bare til å ta kontakt med oss. Misjonsprosjektansvarlige for Sygnarussen:
Aasmund Leirhaug, epost: 99aaslei1@gmail.com, tlf 48124969
Monica Flaten, epost: monicaflaten@hotmail.com, tlf 45503512.