Program for Bli kjent-helga

Alle som har søkt skuleplass på Sygna er inviterte til Bli kjent-helg 24. - 26. mars

Fredag 24. mars

16.00 og utover: Ankomst og innkvartering

17.30 : KRIK arrangerer leik og moro i Belehalli og spel på øko.

20.00-21.30 : Kvelds i matsalen

21.00 : Kaféen opnar

21.30-23.00 : Velkomst i kaféen med bli kjent-leikar, quiz, snacks og andakt

23.00 : «Grab the mic» og deretter «mørkegjemsel»
 

Lørdag 25. mars

09.30-10.15: Frukost i matsalen

10.30 : Informasjon v/rektor og inspektør i møtesalen

11.00 : Samling med dei ulike utdanningsprogramma på skolebygget

12.00 : «Trackrun» - oppmøte i gymsalen

14.00-15.30: Middag i matsalen

15.15 : Omvisning i Balestrand

16.00-18.00: Ulike aktivitetar. Til dømes: Fjelltur, spel, kreativ verkstad (tegning), volleyball, fotball.

18.30-19.30: Varm kveldsmat i matsalen

20.30 : Crazy games i gymsalen

22.00 : Snacks i kaféen

22.30 : Ord for natta


Søndag 26. mars

09.30-10.15: Frukost i matsalen

11.00 : Møte i møtesalen

12.00 : Film i møtesalen

14.00 : Middag

Heimreise utover dagen.

Vedlegg: