Fråværsreglement

Frå hausten 2016 vart det innført ny, nasjonal fråværsgrense i fag på 10%. Dette betyr at du ikkje kan ha over 10% udokumentert fråvær i fag dersom du skal få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

Fråværsreglementet til Sygna er oppdatert med dei nye endringane. Sjå vedlegg.

Vedlegg: