Motiverer til "Aksjon skoleprosjekt"

Aasmund og Monica ønsker å motivere til innsats for vanskeligstilte barn i Kina

På onsdag har elevene mulighet til å delta i "Aksjon skoleprosjekt". Det innebærer samle inn 350 kroner til årets misjonsprosjekt. Mange har en vennlig bestemor, foreldre, lokalbutikken eller andre bedrifter som arbeidsgiver denne dagen. 

Jeg spør Aasmund om hvordan han vil motivere medelevene: "Husk på at hvis du synes det er slitsomt å jobbe, så husk på hva pengene skal brukes til i Kina." Prosjektene som NLM driver i Kina bidrar blant annet til å gi skoletilbud til barn med funksjonshemminger. 

Les meir om prosjektet russen samlar inn pengar til her

Den 6. november reiser Aasmund og Monica til Yunnan-provinsen i Kina for å se nærmere på prosjektene som elevene samler inn penger til dette året. Vi gleder oss til å høre mer om arbeidet for disse barna.

Med dette er oppfordringen gitt: Gjør en innsats på onsdag, og husk på hva pengene skal brukes til!

 

Tekst/bilde: RE