Køyr trygt!

Nyttige tips frå Trafikkstasjonen

Som ein del av sin nullvisjon (0 drepne i trafikken) kjem trafikkstasjonen årleg på besøk i forkant av russetida. Statistisk sett er 16-20 åringar mest utsett for ulukker og det er difor viktig å nå fram til denne aldersgruppa.

I tillegg til informasjon, fekk elevane teste ut ulike trafikksituasjonar i stopp-simulator og med "alkobriller". Trafikkstasjonen delte også ut t-skjorter og buffar med "Sei frå!"

Sjå dessutan denne filmen om trafikktryggleik og russetid

 

Tekst/bilete: MÅR