Kan vi stole på Bibelen?

Fram til fredag er det møteveke på Sygna og søndag kan du få med deg årets første temasamling.

Frå tid til annan blir det holdt temasamlingar på Sygna. Ei temasamling er annleis enn eit torsdagsmøte. På ei temasamling blir det tatt opp eit eller anna tema som har med Bibelen eller kristendommen å gjere, for eksempel nådegåver, sex og sånn, kristen tru og militærteneste, endetida og så vidare. Søndag 22. september kjører vi i gang med årets første temasamling, når Yngve snakker om spørsmålet «Kan vi stole på Bibelen i dag?»

Alle er velkomne i møtesalen kl 1930!

PS: Er det nokon som har forslag til tema de gjerne vil at skal bli tatt opp på ei slik samling, blir Yngve kjempeglad for innspel!

YLL