Heimekveld

Måndag var det taco-kveld hjå personalet

God mat, prat, latter og leik stod på programmet denne kvelden. Ute var det mørkt og vått, men inne i stovene var det varmt og lyst.

Elevane var spreidde i ulike heimar, blanda på tvers av fagval og klassetrinn. Dette er ein god måte å bli betre samansveisa på, eit supert trivselstiltak, både for elevar og personale.

 

 

Tekst: MÅR
Foto: MÅR/SA/BAa