Studiehjelp

Glimt frå ei ettermiddagsøkt

Det er måndag etter middag. Ute høljar haustregnet ned, på klasserom 12 er det lyst og fredeleg. Tida mellom middag og kvelds er sett av til leksearbeid, men det er ikkje alltid like lett å arbeide på internatet. Då er det godt å ha eit fast klasserom å kome til, anten ein treng hjelp eller ikkje.

Kvar tysdag stiller Helge Eilifsen som leksehjelpar på fritida si. Av og til dukkar også andre lærarar opp. I dag er det Unni.  

Tekst/bilete: MÅR