Mobbing

Frå 1. august 2017 er det vedteke nytt regelverk om skulemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elveane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen som er avgjerande.

Sjå informasjon frå utdanningsdirektoratet til foreldre i vedlegget under.

Vedlegg: