USA- og Roma-ekskursjon 2017

I vedlegga under finn du detaljert program for 3ST sin ekskursjon til USA og 3SF og 3Påbygg sin ekskursjon til Roma.

 

 

Vedlegg: