Foreldreutvalet

 

Foreldreutvalet er eit organ der foreldre kan henvende seg dersom det er saker ein ønskjer å ta opp. Dette kan vere skulesaker, internatsaker eller andre tilhøve.

Foreldreutvalet er høyringsinstans i ulike spørsmål, t.d. når ein vedtek skuleruta.

Foreldreutvalet har nokre faste møte i løpet av året. Dei kallar dessutan inn til møte ved behov.

Du kan ta kontakt med foreldreutvalet:

Facebook: Sygna Vgs Foreldregruppa


Synne Høgi
Fjærestadvegen 4
6899 Balestrand
mob: 917 16 706
e-post: villafiol@online.no

Camilla Rydland Aarseth
Indre Rød
5640 Eikelandsosen
mob: 991 59 996
e-post: craarseth@gmail.com


Øivind Eikefet
Alverveien 15
5911 Alversund
mob: 415 50 495
e-post: oivind.eikefet@omv.com

 

Vedlegg: