Foreldreutvalet

 

Foreldreutvalet er eit organ der foreldre kan henvende seg dersom det er saker ein ønskjer å ta opp. Dette kan vere skulesaker, internatsaker eller andre tilhøve.

Foreldreutvalet er høyringsinstans i ulike spørsmål, t.d. når ein vedtek skuleruta.

Foreldreutvalet har nokre faste møte i løpet av året. Dei kallar dessutan inn til møte ved behov.

Du kan ta kontakt med foreldreutvalet:

Facebook: Sygna Vgs Foreldregruppa

Camilla Rydland Aarseth (leiar)
Indre Rød
5640 Eikelandsosen
mob: 991 59 996
e-post: craarseth@gmail.com


Odd-Jarle Øvreås
6982 Holmedal
mob: 481 56 495
e-post: odd-jar@online.no

Olav Løken
Skøyenveien 15B
0375 Oslo
mob: 901 62 267
e-post: olav.loken@amesto.no

 

Vedlegg: