Fokus på dei forfølgde

Besøk frå Stefanusalliansen

Trass eit alvorleg tema var det god stemning i salen då Christine Lunga frå Stefanusalliansen delte frå arbeidet. Ho oppmuntra oss til å bry oss om kristne i andre delar av verda (1. Kor. 12:26-27) og sikra full konsentrasjon ved å legge inn Kahoot-spørsmål undervegs. 

Før Christine slapp til, opna Monica og Kristin Marie med ein tankevekkande dialog for å illustrere forholdet mellom oss og Gud. 

Takk for ein utfordrande og inspirerande kveld!

Tekst/bilde: MÅR