Endring i skuleruta

På grunn av eksamen, vert det skule 26. mai.

I den opprinnelege skuleruta var det lagt inn fri fredag 26. mai. Dette er dagen etter Kristi himmelfartsdag - og difor ein såkalla "inneklemt" dag.

Då eksamensplanen kom, viste deg seg at det er lagt inn fleire eksamenar den dagen. Skuleutvalet på Sygna (består av elev-, lærar- og styrerepresentantar) har difor bestemt at fredag 26. juni skal vere skuledag.

Den ekstra fridagen legg ein til onsdag 3. mai. Frå før låg det inne fridag tysdag 2. mai. Det vert difor ei skikkeleg langhelg, sidan 1. mai i år fell på måndag.

Den reviderte skuleruta finn du her.

FB