Elevundersøkelsen

Vi gjennomfører Elevundersøkelsen i veke 46.

Formålet med Elevundersøkinga er at elevar skal få seie si meining om læring og trivsel på skolen.

Les Utdanningsdirektoratet sin informasjon om Elevundersøkelsen her

Resultata frå undersøkinga blir ikkje sletta, men lagra forskriftsmessig, og blir nytta av skolar, skoleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysere og utvikle elevane sitt læringsmiljø. Data frå undersøkinga kan også bli brukte til forskingsformål av forskarar som får utlevert grunnlagsdata.

Delar av resultata frå Elevundersøkinga blir publiserte på Skoleporten.