Elevundersøkelsen

Dei næraste dagane gjennomfører vi Elevundersøkelsen på Sygna

Alle vidaregåande skular gjennomfører Elevundersøkelsen kvar haust. Det er obligatorisk for skulane å gjennomføre denne på Vg1-nivå. Sygna gjennomfører den på alle nivå.

Elevundersøkelsen er viktig i arbeidet med å utvikle skulen. Vi oppfordrar difor alle elevar til å svare, sjølv om dette er frivillig.

Elevundersøkelsen er anonym. Elevane får utdelt passord som dei brukar for å logge seg inn, men dette er ikkje knytt til namn.

Les meir om Elevundersøkelsen her.

Spørsmåla i Elevundersøkelsen kan du sjå i vedlegget under.

Vedlegg: