Skulerute

2019

februar

18 - 22. feb Vinterferie

mars

30. mar Skulelaurdag og foreldredag

april

12. apr Undervisningsfri
15 - 23. apr Påskeferie

juni

1. jun Avslutningsfest Vg3
21. jun Siste skuledag