Bråstopp i plaskregn

Besøk frå Trafikkstasjonen

Trafikkstasjonen sitt besøk hos vg3-elevane er eit sikkert vårteikn. Her informerer dei om farar og førebyggande tiltak, og elevane får prøve seg med alkobriller og bråstoppsimulator.

Trass vått vêr, såg det ut til at elevane kosa seg. Så vonar vi dei har lært noko og at dei (og andre) er trygge i trafikken framover.

Tekst/bilde: Magni