Sommarbrevet

I vedlegga under finn du breva som er sendt i posten med mykje informasjon til deg som har søkt og fått skuleplass skuleåret 2017/2018.

 

Vedlegg: