Søk på Sygna

Velkommen som søkar til Sygna 
 
Bruk det elektroniske søknadsskjemaet 
 
Søkarar frå Sogn og Fjordane søker i tillegg gjennom Vigo.
 
Viss du søker Vg1, må du hugse å sende inn karakterutskrift frå avslutta fag i 8. og 9. klasse i tillegg til karakterutskrift frå første termin i 10. klasse.

Viss du søker Vg2 eller Vg3, må du sende inn kompetansebevis for alle tidlegare år i vidaregåande opplæring.
 
Søknadsfrist:
- 1. mars (for første inntak)
- Særskilt: 1. februar