Biologiekskursjon til Turtagrø

Sekken var pakket med vinterklær og høy ullfaktor og vi var klare for årets biologiekskursjon i fjellet.

 Med den varme sommeren vi har hatt dette året, viste det seg at blomstene i stor grad var ferdig med sin blomstring. Men det var absolutt tidenes bærsesong i fjellet, med blåbær, tyttebær, skrubbebær, blokkebær... Samtidig lå det nysnø på fjelltoppene, som tidvis ble innhyllet i skyer.

Selv fikk vi solrike dager, noe som gav en svært god ramme for ekskursjonen. Turtagrø i Jotunheimen, som ekskursjonsmål, er et flott sted å utforske i biologi. Turtagrø er omkranset av majestetiske fjelltopper, har et rikt mangfold av natur, vakker natur og en flott utsikt.

Vi utførte ulike biologiske metoder for å kartlegge både levende arter og miljøet i fjellet. Vi undersøkte rabb-snøleie, vierkratt, myr og hvordan artsmangfoldet endres fra lavalpin til høyalpin sone, fra ca. 1000 - 1400 mo.h., ved foten av Store Skagastølstind.

Tekst: MAG
Foto: VAH og MAG