Ledige stillingar (2)

Frå 1. august 2018 har Sygna vidaregåande skule ledig stilling som
Lærar – idrettsfag
-          gjerne i kombinasjon med andre fag – inntil 100%

 Vi søkjer deg som:
-          har relevant fag- og pedagogisk utdanning
-          ønskjer å delta aktivt i det sosialpedagogiske arbeidet ved skulen
-          deler det kristne livssynet og som aktivt kan fremje skulen si målsetjing

 Vi kan tilby ein skule med:
-          ei flott, variert og ressurssterk elevgruppe
-          eit motivert personale med variert kompetanse, arbeidserfaring og alderssamansetjing
-          ein aktiv og kompetent idrettsseksjon
-          eit inkluderande og godt arbeidsmiljø
-          mål om å vere i framkant pedagogisk, sosialt og i det kristne arbeidet

 

Spesialpedagog
-          gjerne i kombinasjon med andre fag – inntil 100%

 Vi søkjer deg som:
-          har lærarkompetanse med fordjuping i spesialpedagogikk
-          ønskjer å delta aktivt i det sosialpedagogiske arbeidet ved skulen
-          deler det kristne livssynet og som aktivt kan fremje skulen si målsetjing

 Vi kan tilby ein skule med:
-          ei flott, variert og ressurssterk elevgruppe
-          eit motivert personale med variert kompetanse, arbeidserfaring og alderssamansetjing
-          eit inkluderande og godt arbeidsmiljø
-          mål om å vere i framkant pedagogisk, sosialt og i det kristne arbeidet

For begge stillingane gjeld:

Sygna vidaregåande skule er ein kristen, vidaregåande internatskule i vakre Balestrand i Sogn. Skulen er godkjent etter friskolelova. I dag har skulen omlag 50 tilsette og 175 elevar. 140 av elevane bur i skulen sine internat. Skulen er eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband og byggjer si verksemd på kristen tru.

NLM sitt verdidokument ligg til grunn for stillinga. Den som vert tilsett må ta del i dei sosialpedagogiske oppgåvene og det kristne arbeidet og aktivt kunne fremje målsetjinga ved skulen. Den som vert tilsett må difor dele det kristne livssynet. 

Den som vert tilsett må leggje fram politiattest, jmf. Friskolelova §4-3.

Skulen hjelper til med å skaffe bustad. 

For meir informasjon: kontakt rektor Knut Heng, tlf 57 69 45 00. 

Søknadsfrist: 15. mars 2018  

Søknad med CV og referansar (i første omgang utan attestar) kan sendast rektor Knut Heng på e-post: khe@sygna.vgs.no