Ledige stillingar (2)

Frå 1. august 2017 har Sygna vidaregåande skule ledig stilling som

Rektor

Vi søkjer ein pedagogisk og administrativ leiar som:
-          kan vere med å vidareutvikle skulen for framtida
-          er motiverande
-          kan leie og jobbe godt i team
-          deler det kristne livssynet og som aktivt kan fremje skulen si målsetjing

Seinare tiltreding kan vurderast dersom søkjar ønskjer det.

Søknad med CV og referansar (i første omgang utan attestar) kan sendast styreleiar, Kristin Belt Skutlaberg på e-post: kristin.skutlaberg@nla.no

For meir informasjon: kontakt styreleiar Kristin Belt Skutlaberg, tlf 971 80 151, eller rektor Joakim Hector, tlf 57 69 45 00.

Søknadsfrist 15. februar 2017.

Lærar
med kompetanse innan fysikk, gjerne i kombinasjon med matematikk og/eller kjemi.

Tilsette på Sygna må dele det kristne livssynet og aktivt kunne fremje skulen si målsetjing

Søknad kan sendast rektor: rektor@sygna.vgs.no

For meir informasjon: kontakt rektor Joakim Hector, tlf 57 69 45 00.

Søknadsfrist 15. februar 2017

For begge stillingane:

Vi kan tilby ein skule med:
-          ei flott, variert og ressurssterk elevgruppe
-          eit motivert personale med variert kompetanse, arbeidserfaring og alderssamansetjing
-          eit inkluderande og godt arbeidsmiljø
-          mål om å vere i framkant pedagogisk, sosialt og i det kristne arbeidet
-          konkrete planar om å byggje nytt internat
-          godt samarbeid med Balestrand kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og dei andre NLMvgs-skulane

Sygna vidaregåande skule er ein kristen, vidaregåande internatskule i vakre Balestrand i Sogn. Skulen er godkjent etter friskolelova. I dag har skulen omlag 50 tilsette og 175 elevar. 140 av elevane bur i skulen sine internat. Skulen er eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband og byggjer si verksemd på kristen tru.

Skulen hjelper til med å skaffe bustad.

Den som vert tilsett må kunne leggje fram tilfredsstillande politiattest, jmf. Friskulelova §4-3