Tilpassa undervising?

Kombinert russe-og studietid

Russeknutar og våryre elevar krev vakne lærarar og fleksible undervisingsopplegg. Men kven har sagt at det ikkje går an å søke kunnskap sjølv om ein sit i vindaugskarmen eller under pulten?

Tekst/bilde: Magni