Adventssamling

Vi ønskjer velkommen til adventssamlingar i møtesalen.

Kvar kveld, når det ikkje er andre møteaktivitetar, inviterer vi alle interesserte til adventssamling i møtesalen.

Samlingane er korte; dei byrjar kl. 19.45 og varer ca 15 min.

Vi tek fram ein julesang i kvar samling - og lærer litt meir om denne, før vi sjøvsagt syng den til slutt.

Du kan sjå ein oversikt over dagane her