Årets fest

Kåring av dei beste

Alle som ikkje var opptekne med eksamen avslutta skuleåret 2016-2017 med festmiddag, is, kåringar og konkurransar i matsalen. Her fekk mange "diploma sine påskrivne"

Også i år kan vi med glede konkludere med at dette har vore eit flott år, ja, kanskje det beste?

MÅR/OKN