5 om møtevekene

Vår utskremte loddar stemninga i møtesalen

Dette er den andre møteveka med Rolf Lavik og Mathias Eftevand. Vi spurde nokre tilfeldige møtedeltakarar:

Kvifor kjem de på møta?

- Talarane er veldig flinke og det er interessant å høyra på dei.

- For å høyre meir om Jesus

- Flott mulighet å få med seg møter. Viktig å benytte anledningen når vi har forkynnere her.

- Få ein pause frå alt anna, skulen for eksempel...

- Viktig å få påfyll og bli styrkt i trua.

- For å få livets vann og evig salighet :-)

 

Noko ved undervisinga de vil framheve? 

- Teikneseriane til Rolf, dei er både artige og har gode poeng.

- Både Rolf og Mathias er veldig engasjerte talarar

 

Det er framleis nokre møte igjen. Alle er velkomne!